Ara
  • peletbruloru

Pelet Hammadesi

Pelet pazarının ilerideki gelişimi için hammadde meselesi ve ücretlendirme politikası önem taşımaktadır. Bugün pelet için ana hammadde talaştır. Ancak, mevcut talaş kaynakları için gittikçe artan bir rekabet ortamı söz konusudur. Bir çözüm Çin, Rusya veya Güney Amerika'dan talaş ithal etmek olabilir. Ancak, sürdürülebilir ormancılıkla ilgili kaygılar ve uzun nakliye rotaları tüketici güveni ve kamu desteğinin kaybına yol açabilir. Diğer bir seçenek ise başka hammaddeler kullanmak olabilir. Kamış, saman, Çin kamışı veya diğer enerji ürünleri -sözde "agri-pelet" (tarımsal-pelet) oluşturlar- gibi tarım ürünleri ve kalıntıları geçtiğimiz yıllarda pelet topluluğunun ilgi odağı olmuştur. Ne yazık ki tüm bu ürünleri odun kadar temiz yakabilmek kolay değildir. Bu yüzden, mevcut emisyon yasalarından dolayı, agri-peletlerin büyük miktarlarda kullanılabilmesi için önemli ölçüde ürün gelişimi gerekmektedir. Başka bir gelecek vaat eden seçenek de odun çırpı, tomruk veya kısa rotasyon ürün ormanı gibi diğer orman kalıntılarıdır.

35 görüntüleme0 yorum