Ara
  • peletbruloru

Pelet (Pellet) NEDİR.?

En son güncellendiği tarih: 25 May 2020

Pelet, Odun ve benzeri biyolojik artıkların kurutulup, öğütülerek talaş haline getirildikten sonra yüksek basınçla presle sıkıştırılmasıyla elde edilen 6 – 8 mm çapındaki yakıt tipidir. Odun peleti yaklaşık %7-12arasında nem içerir. Nem oranı az olduğu için kalorisi yakacak oduna göre daha yüksektir. Pelet üretiminde en az 3 ayrı süreç vardır. Bu süreçler : odunsu artıkların öğütülerek talaş haline getirilmesi, belirli oranda nem içerecek şekilde kurutulması, peletleme kalıplarında topaklanması ve soğutulması, daha sonra biten ürünlerin paketlenmesidir. Tamamen ülke öz kaynaklarımızdan faydalanarak üretilmektedir. Ülkemizde atık orman ürünleri değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte çevre ve insan sağlığı için de katkıda bulunmaktadır. Ağaç atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek Pellet haline getirilir. Presten çıkan mamul soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir. Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300 artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir. Odun peletleri; kalitesi yükseltilmiş odun yakıtları olarak ağaçlardan keresteye ve diğer odun ürünlerine kadar bir çok işlemde ortaya çıkan testere talaşı, planya talaşı, yonga, kabuk gibi materyalin kurutulup, öğütülerek talaş haline getirildikten sonra yüksek basınçla sıkıştırılarak preslenmesi ile elde edilen 6-8 mm çapındaki yakıt parçacıklarıdır. Odun peletleri kimyasal bağlayıcı maddeler eklenmeden yüksek basınçla oluşturulurlar. Pelet odun dışında tarımsal atıklardan da üretilebilmektedir. Bu üretim ve tüketimde dikkat edilmesi gereken noktalar hammaddenin nem miktarı, ısıl değeri, kül oranı ve emisyon değerleridir. Biyobriket içinde aşamalar pelet üretimi gibidir. Ebat olarak peletlere göre daha büyük çapta (veya kare olarak) ve uzunlukta yapılırlar. Hammadde olarak orman artıkları, fabrika artıkları ve tarımsal artıklar kullanılır. Bu ürünlerde genelde katkı maddesi kullanılmakta ve yüksek sıcaklıklarda basınç altında preslenmektedirler. Pelet üretiminde en az 3 ayrı süreç vardır .Bu süreçler : odunsu artıkların öğütülerek talaş haline getirilmesi, belirli oranda nem içerecek şekilde kurutulması, peletleme kalıplarında topaklanması ve soğutulması, daha sonra biten ürünlerin paketlenmesidir.


108 görüntüleme0 yorum